Rezultati

Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu?: kratki prikaz rezultata istraživanja


Croatian Academics and University Civic Mission: Possibilities and Constraints

Rad prezentiran na konferenciji 25th CHER Conference: Higher Education and Social Dynamics
(Beograd, 10-12 rujan, 2012)


Challenges for Civic Mission at Croatian Universities: Academic Youth is Not That Interested?

Rad prezentiran na konferenciji ISTR 10th International Conference: Democratization, Marketization and the Third Sector (Siena, 10-13 srpanj, 2012)


The Academics and the Role of the Service Function: plenarno izlaganje

Rad prezentiran na konferenciji „Changing Conditions and Changing Approaches of Academic Work”, (Berlin, 4-6 lipanj, 2012)


Sveučilište i održivi razvoj: analiza pretpostavki uspješne implementacije u temeljne akademske djelatnosti: sažetak istraživanja


Sveučilišni nastavnici i misija sveučilišta: stavovi, uvjeti i implikacije za integraciju civilne misije sveučilišta: sažetak rezultata istraživanja


Promjene u akademskoj profesiji: kratki prikaz rezultata


Civilna misija sveučilišta: kratki prikaz rezultata

Mišljenja, nalazi i zaključci ili preporuke navedene u ovom materijalu označavaju mišljenje autora i ne reflektiraju nužno stajališta Hrvatske zaklade za znanost.

Novosti