Dokumenti

Popis radova članova projektnog tima relevantnih za ovaj projekt.

Knjige:

 1. Ledić, J. (2007). Zašto (ne) volontiramo. Stavovi javnosti o volonterstvu. Zagreb: Academy for Educational Development (AED)
 2. Kovač, V.,  Ledić, J.,  Rafajac, B. (2005). Understanding University Organizational Culture: The Croatian Example. Frankfurt am Main: Peter Lang
 3. Ledić, J. (2001). Biti volonter/volonterka? Istraživanje uključenosti građana u civilne inicijative u zajednici kroz volonterski rad. Smart – Udruga za razvoj civilnog društva, Rijeka, ISBN 953-98751-0-2, 207 str.

Članci:

 1. Rončević, N., Ledić, J., Ćulum, B. (2009). „Nisam sigurna što je, ali je bitno“ – analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju. Suvremene teme, 1(1):62-75.
  pdficon_small „Nisam sigurna što je, ali je bitno“ – analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju
 2. Turk, M. (2009). Utjecaj aktivnog učenja u visokoškolskoj nastavi na razvoja stvaralaštva budućih nastavnika. U: Bognar, L., Whitehead, J., Bognar, B., Perić Kraljik, M., Munk, K. (ur.), Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, Zagreb: Profil
 3. Črnjar, M., Rafajac, B., Rončević, N. (2008). Stavovi srednjoškolaca na Kvarnerskim otocima spram zaštite okoliša, U: Uzelac, V., Vujičić, L. (ur.). Cjeloživotno učenje za održivi razvoj: zbornik, sv.2 (str. 301-306), Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)
 4. Črnjar, M., Vahtar-Jurković, K., Rončević, N. (2008). Uloga regionalne samouprave u edukaciji za održivi razvoj: primjer Primorsko-goranske županije, U: Uzelac, V. Vujičić, L (ur.). Cjeloživotno učenje za održivi razvoj : zbornik, sv.2 (str.9-19) Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet,  (pozvano predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 5. Ledić, J., Ćulum, B., Nuždić, S., Jančec, L. (2008). What Role Do Croatian Higher Institution Play? A study on University Civic Mission. Proceedings of the 4th International Barcelona Conference on Higher Education, Vol. 8. Higher education and citizenship, participation and democracy. Barcelona: GUNI. Dostupno na: http://www.guni-rmies.net
  pdficon_small What Role Do Croatian Higher Institution Play? A study on University Civic Mission
 6. Ledić, J., Ćulum, B., Pavić-Rogošić, L. (2008). Razumijevanje održivog razvoja: gdje smo i kuda idemo? (u zborniku: Uzelac, V. ; Vujičić, L. (ur.). Cjeloživotno učenje za održivi razvoj – Svezak 1, Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci , 273-285)
 7. Kovač, V., Ledić, J., Rafajac, B. (2007). Trendovi i izazovi teorije i prakse upravljanja sveučilištima. Časopis za visoko obrazovanje 1(1): 55-68.
 8. Ledić, J. (2007). U potrazi za civilnom misijom hrvatskih sveučilišta. (u zborniku Previšić, V., Šoljan, N. N., Hrvatić, N. (ur).: Pedagogija – prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. Svezak 1, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, str. 123-134; Zbornik radova Prvog kongresa pedagoga Hrvatske, Zagreb, 19.-21. rujna 2007.)
 9. Ledić, J. (ur.). (2007). Volontiranje je cool: Društveno odgovorno sveučilište – poticatelj kulture volontiranja. Rijeka: Zaklada Sveučilišta u Rijeci
 10.  Turk, M. (2007). Uloga Zaklade Sveučilišta u Rijeci u promociji volonterstva u akademskoj zajednici – primjer iz prakse. U: Ledić, J. (ur.), VOLONTIRANJE JE COOL: Društveno odgovorno Sveučilište – poticatelj kulture volontiranja, Rijeka: Zaklada Sveučilišta u Rijeci
 11. Kovač, V.; Ledić, J. and Rafajac, B. (2003). Academic Staff Participation in University Governance: Internal Responses to External Quality Demands. Tertiary Education and Management. 9, 3: 215-232.
 12. Ledić, J. (2003). The Third Sector Research and Teaching in Croatia: Moving Forward at a Slow Pace.. (u: M. Kralik (ed.) University and College Level Third Sector Studies in Countries of Central and Eastern Europe. Budimpešta, 2003, The third Sector Studies in Central and Eastern Europe International Academic Network, str. 41-44.
 13. Ledić, J. (2003). Volunteering in Croatia: Searching for a Younger Generation’s Motivation. U: M. Kralik (ed.) University and College Level Third Sector Studies in Countries of Central and Eastern Europe. Budimpešta, 2003, The Third Sector Studies in Central and Eastern Europe International Academic Network, str. 63-80)
 14. Kovač, V.; Ledić, J. and Rafajac, B. (2002). Upravljanje visokoškolskim institucijama: problemi i pristupi rješenjima. Društvena istraživanja, 11, 6: 1013-1030.
 15. Kovač, V.; Ledić, J.; Rafajac, B. (2002). Prema sveučilištu kao organizaciji koja uči. U zborniku međunarodnog znanstvenog kolokvija: Odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse. Rijeka: Filozofski fakultet, str. 41-48.
 16. Davidkov, T., Hegyesie, G., Ledić, J., Randma, T., Behr, G., Kessler, D., Sulek, M., Payton, R. (2000). The Future of Third-Sector Teaching and Research in Central and Eastern Europe. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organisations, vol 11, 2: 181:190.
 17. Ledić, J. (1999). Stanje i problemi razvoja trećeg sektora u međunarodnom i nacionalnom kontekstu. U: zborniku (ur: Trpimir Macan): Hrvatska i održivi razvitak. Humane i odgojne vrednote. Zagreb 1999, Ministarstvo razvitka i obnove republike Hrvatske., str. 199-204.
 18. Ledić, J., Rafajac, B., Kovač, V. (1999). Assessing the Quality of University Teaching in Croatia. Teaching in Higher Education, 4(2):213-234.
 19. Kovač, V., Ledić, J. & Rafajac, B. (1998). Kriteriji uspješne visokoškolske nastave. Napredak, 139 (3), 298-306.
 20. Ledić, J., Kovač, V. & Rafajac, B. (1998). Položaj studenata na sveučilištu u svjetlu analize kvalitete nastave, Društvena istraživanja, 36/37: 619-637
 21. Ledić, J., Rafajac, B., Kovač, V. (1998): The Quality of Teaching in Higher Education: the Croatian Case (U: International Yearbook on Teacher Education 1997 “Promoting Quality Teacher Education for an Interconnected World”, Arlington USA, International Council on Education for Teaching, 44th ICET World Assembly Proceedings, Muscat, Sultanate of Oman, volume II str. 716-728.)
 22. Ledić, J. (1997). Croatia. U: CIVICUS: The new civic atlas: Profiles of civil society in 60 countries. Washington: CIVICUS, str.30-31.
 23. Ledić, J. (1996). Philanthropy in Croatia: The Problems of teaching. (rad predstavljen na Annual Meeting of the Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action, New York, NY, 7-9. studenog 1996.). ERIC database. doc.no. ED 404 324, studeni 1996., 27 p.
 24. Ledić, J. (1996). Teaching philanthropy in Croatia. (Proceedings of the 25th ARNOVA conference. Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action, 7-9. studenog 1996, p.68-69).
 25. Ledić, J. (1996). Treći sektor: okvir za razvoj civilnog društva i djelovanja u području okoliša. Socijalna ekologija, 5(1): 37-46.
 26. Ledić, J. (1995). Teaching Philanthropy in Croatia: Problems and Projects. ERIC database, doc.no. ED 392 754, 7 p.

Magistarski radovi:

 1. Ćulum, B. (2009). Analiza i projekcija razvoja civilne misije sveučilišta u Hrvatskoj, neobjavljeni magistarski rad, Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci.
 2. Rončević, N. (2009). Stavovi visokoškolskih nastavnika spram promjena u akademskoj profesiji, neobjavljeni magistarski rad, Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci

Novosti