Uvod u teoriju i analizu socijalnih mreža / Mreže u visokom obrazovanju: konceptualni i teorijski pristupi

Uvod u teoriju i analizu socijalnih mreža / Mreže u visokom obrazovanju: konceptualni i teorijski pristupi,
Sveučilište u Kasselu, INCHER, 25-28 lipanj, 2012
Sudjelovala: Bojana Ćulum

  1. Program radionice
  2. Materijali za čitanje
  3. Prezentacije
  4. Bilješke

Novosti