Edukacija

  1. Primjena teorije organizacije u istraživanjima visokoga obrazovanja, University of Lugano, 23-25. veljače, 2011
  2. Analiza podataka prikupljenih studijom slučaja i intervjuiranjem, University of Lugano, 21-22. veljače 2011
  3. Qualitative Interviews, University of Twente, 5. i 6. srpanj 2010
  4. Studija slučaja, University of Kassel, 15-17. lipanj 2010
  5. Ljetna škola o dizajnu i kvaliteti istraživanja: Razumijevanje i osiguranje kvalitete istraživanja, Sveučilište u Lausanne, Švicarska, 13-20. kolovoz 2010
  6. Izazovi komparativnih istraživanja u visokom obrazovanju – uspoređivanje sustava visokog obrazovanja, organizacija i ponašanja akademske profesije, University of Jyväskylä, Finish Institute for Educational Research, 25-27 siječnja, 2012
  7. Uvod u teoriju i analizu socijalnih mreža / Mreže u visokom obrazovanju: konceptualni i teorijski pristupi, Sveučilište u Kasselu, INCHER, 25-28 lipanj, 2012

Novosti