Poziv na tribinu „COST u Hrvatskoj – Hrvatska u COST-u“

Tribina će se održati u ponedjeljak, 26. studenoga 2012. s početkom u 12,00 sati u zgradi Građevinskog fakulteta (predavaonica 003), Radmile Matejčić 3, Rijeka.

Tema tribine: COST u Hrvatskoj – Hrvatska u COST-u

Gosti predavači: Damir Jeličić, nacionalni koordinator i član CSO-a (COST Committee of Senior Officials) i prof. dr. sc. Mate Sršen, Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

U prilogu dostavljamo:


Novosti